วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565 การศึกษาดูงานสถานประกอบการ ตามโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

 

 

คุณครูวิจิตรา  สัญญารักษ์  นำทีมคณะนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 9 คน เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ตามโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ในวันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ร้านกล่องแสนศุข The Amatation Rrsteriand บริษัท ครัวในกล่อง จำกัด 168 ม.6 ถนน ศุขประยูร ตำบล มาบโป่ง อำเภอพานทอง ชลบุรี 20160 เพื่อเรียนรู้การทำธุรกิจ การตลาด การบริหารจัดการร้านอาหารช่วงโควิทที่ผ่านมา การศึกษาดูงานจึงเป็นแนวทางสำคัญและเป็นประโยชน์มากที่จะสามารถเรียนรู้ธุรกิจใหม่ หรือต่อยอดธุรกิจเดิมได้เป็นอย่างดี