รายละเอียดหลักสูตรภาคสมทบ

สาขาที่เปิดรับ

สาขาวิชา / สาขางาน

หลักสูตร

ปวช.

ปวส.

สาชาวิชาช่างยนต์
     สาขางานยานยนต์
 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
     สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 
สาขาวิชาไฟฟ้า
     สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 
สาขาวิชาการโรงแรม
     สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
     สาขางานการจัดการสำนักงาน
 
สาขาวิชาการบัญชี
     สาขางานการบัญชี
 

 

 

 

ขั้นตอนการสมัครเรียน

ขั้นตอน

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. กรอกใบสมัครเรียน (สามารถทำได้ 2 ช่องทาง)
     1.1 สมัครออนไลน์ผ่านลิงค์  >>สมัครเรียนสมทบออนไลน์<<
     1.2 งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

สถานที่ : งานทะเบียน ตึกอำนวยการ (หน้าเสาธง)
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 146 ม.5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี
วันและเวลา :  วันจันทร์ - วันอาทิตย์   
ในเวลาราชการ 08.00 - 16.30 น.
(รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤษภาคม 2566)

2. ชำระค่าสมัครเรียน  (100 บาท)  

3. ประกาศรายชื่อ
 

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566
(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

4. ส่งเอกสารเพิ่มเติม ลงทะเบียนและชำระค่าเรียน

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566
(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

เอกสารที่ต้องใช้ : 
     1. สำเนาบัตรประชาชน (นักเรียน+ผู้ปกครอง) - 2 ชุด
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน+ผู้ปกครอง) - 2 ชุด
     3. รูปถ่าย 3 รูป
     4. หนังสือรับรองผลการเรียน 2 ชุด
     5. หลักฐานอื่นๆ หรือเกียรติบัตรที่ได้รับ

5. ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566
(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
6. เปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566
(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

 

 

 

 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 094-145-4287 ครูธวัชชัย  (หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน)
038-386360 (งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, งานทะเบียน)
เว็บไซต์ : www.chpt.ac.th
facebook : วิทยาลัยเทคนิคบางแสน