ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

 

นายณรงค์กร  จรดล

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

นายธันวา  ชื่นนิยม

ครูประจำแผนก

 

นายมงคล  ยินดี

ครูประจำแผนก