ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

 

นายนิลล์พนมไพร  สุนทร

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

 

 

นายนครินทร์  กำเงิน

ครูประจำแผนก

 

นายไพรสัณฑ์  เบ็ญพาด

ครูประจำแผนก

 

นายพรภูมิ  สุขสัญญากิจ

ครูประจำแผนก

 

นายวิชิต  ปิ่นหอม

ครูประจำแผนก