ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

นายพีระพงษ์  พาจันดี

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

นายนิลล์พนมไพร  สุนทร

ครูประจำแผนก