วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ดำเนินโครงการศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ดำเนินโครงการศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  วันพุธที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา