วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาระดับศึกษาตอนต้น จำนวน 40 คน และคุณครู เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาระดับศึกษาตอนต้น จำนวน 40 คน และคุณครู   เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ได้รับการต้อนรับจาก หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ คุณครูวนิดา คณะธรรม และทีมงาน ดูแลงานศูนย์บ่มเพาะ ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ เป็นอย่างดี