ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบางแสน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณการส่งเสริมธุรกิจในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓