วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 183 และนายเกรียงศักดิ์ บุญขวาง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นได้ชัดเจนมากขึ้น 2.เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับผู้บริหาร ครูผู้สอน อาคารสถานที่ห้องเรียนตลอดจนผู้เกี่ยว ในส่วนต่างๆ 3.เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบกระบวนการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนและการยื่นคำร้องขอจบ การศึกษา ณ ห้องประชุมแหลมแท่น อาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CHPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ