นายพิรุฬห์  วิริยะประกอบ

ผู้อำนวยการ

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

296148

 

news.png

 

 

 

 

  ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565  NEW!!

  ประกาศรายชื่อผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยการคัดเลือกนักเรียนโควตา (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566 

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (MMA) อินเวอร์เตอร์ มีระบบ ARC Force และ Hot Start ขนาด 300 A. วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ลงประกาศ 23/1/2566

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การซื้อเครื่องเชื่อมมิก (MIG) อินเวอร์เตอร์ แบบชุดป้อนลวดอยู่ในเครื่อง ขนาด 250A. วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ลงประกาศ 23/1/2566

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การซื้อเครื่องเลื่อยสายพาน ขนาด 320 มิลลิเมตร วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ลงประกาศ 23/1/2566

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การซื้อชุดทดสอบแนวเชื่อมโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก (Magnetic Partical Testing) วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ลงประกาศ 23/1/2566