วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับมอบหมายจากอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ให้ดำเนินการจัดการแข่งขันดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่นักเรียน นักศึกษา และยกระดับทักษะฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CHPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ