วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ดำเนินจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นำโดยนางบัวผา หทัยกิจเกษม ผู้อำนวยการฯ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว (ประเทศจีน ) ร่วมกับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ดำเนินจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นำโดยนางบัวผา หทัยกิจเกษม ผู้อำนวยการฯ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว (ประเทศจีน ) ร่วมกับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีสถานศึกษาร่วมทำความร่วมมือ
1.วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
2.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ทำความร่วมมือ เรื่องร่วมกันขับเคลื่อนโครงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิวุฒิ ไทย-จีน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาเทคนิคซอฟต์แวร์ แลสาขาวิชายานยนต์อัจฉริยะ ได้เยี่ยมชมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ของแผนกวิชาแมคคาทรอนิคส์และหุ่นยนต์ แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า แผนกวิชาการโรงแรม ณ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

 

 

  

 

 

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CHPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ