การประชุมการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วัน พุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566 
นางบัวผา  หทัยกิจเกษม ผู้อำนวยการฯ
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายเกรียงศักดิ์  บุญขวาง หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่
ประชุมการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในฝ่ายพัฒนาฯ และฝ่ายแผนงานฯ ดำเนินไปโดยความเรียบร้อยตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนพันธกิจในภาระหน้าที่ของวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ณ ห้องประชุมวอนนภา

  

 

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CHPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ