นางบัวผา      หทัยกิจเกษม

ผู้อำนวยการ

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

333768

 

news.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน เปิดรับสมัครหลักสูตระยะสั้น รุ่นที่ 187 
หลักสูตรระยะสั้น 150 ชม. สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 ตุลาคม 2566
เริ่มเรียน 24 ตุลาคม 2566 - 18 ธันวาคม 2566 (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)


📝การรับสมัคร
1.สามารถเขียนใบสมัครได้ที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ทุกวัน (08.30 - 16.30 น.)
2.อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี
3.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา


📝เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป


☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
เฟซบุ๊ก วท.บางแสน งานประชาสัมพันธ์   
โทร .038-386360

 

 

 

 

 

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ลงประกาศ 26/7/2566

  เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ลงประกาศ 26/7/2566

  ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565  NEW!!

  ประกาศรายชื่อผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยการคัดเลือกนักเรียนโควตา (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566 

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (MMA) อินเวอร์เตอร์ มีระบบ ARC Force และ Hot Start ขนาด 300 A. วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ลงประกาศ 23/1/2566

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การซื้อเครื่องเชื่อมมิก (MIG) อินเวอร์เตอร์ แบบชุดป้อนลวดอยู่ในเครื่อง ขนาด 250A. วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ลงประกาศ 23/1/2566

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การซื้อเครื่องเลื่อยสายพาน ขนาด 320 มิลลิเมตร วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ลงประกาศ 23/1/2566

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การซื้อชุดทดสอบแนวเชื่อมโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก (Magnetic Partical Testing) วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ลงประกาศ 23/1/2566